torsdag 7 januari 2016

Om tolerans

Svenska värderingar

"Att påpeka för en sverigedemokrat att hen stödjer en rasistisk politik är inte ”stigmatiserande” utan hjälper oss att skydda vissa värden från andra. Du får gärna vara sverigedemokrat – eller revolutionär kommunist – men det finns ingen anledning för oss andra att låtsas som att partiet och politiken du företräder har en tolerant demokratisk agenda som är förenlig med mänskliga rättigheter eller sedan länge framarbetade värderingar i Sverige." (läs: Hynek Pallas, SvD)
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar